Infra Talent

De verbindende factor tussen gemeente, werkgever en werknemer. Heb je een vraag over Infra Talent of wens je meer informatie?

Wat is Infra Talent

Infratalent leert jongeren in speciaal opgezette leer- en werkervaringsprojecten het beroep en de bedrijfstak Grond-, Weg- en Waterbouw kennen, zij worden door Infratalent persoonlijk en sociaal begeleid richting werk en opleiding. Hiermee worden werkgaranties ondersteund, welke gezien kunnen worden als een bijzondere bijdrage om jongeren te kunnen laten werken en leren aan het vakmanschap.

Een leerwerkbaan in de techniek

De jongeren krijgen een intensieve training van 4-8 weken in de praktijk- en theorieruimtes van de opleidingsbedrijven. Doel hiervan is gezamenlijk beoordelen of er een juiste beroepskeuze is gemaakt.

Een leer werkervaringsperiode

De jongeren krijgen een werkervaringsperiode van 26 weken waarbij werken en leren centraal staat. Tijdens deze periode wordt de basis gelegd om door te kunnen instromen in een BBL 2 opleiding.

Een Mbo-opleiding in de infra

De jongeren die kunnen doorstromen worden ingeschreven bij een ROC in de regio voor het volgen van een mbo-opleiding op niveau 2. Deze opleiding duurt 2 jaar. Het ROC begeleidt de jongeren in het theoretisch deel en hun persoonlijke groei door een intensieve begeleiding. Het opleidingsbedrijf zorgt gedurende de opleiding voor een goede veilige praktijkplaats en deskundige begeleiding.

Onderscheidend karakter van het project

Door de samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers is er een breder aanbod van mogelijkheden voor werkzoekenden. Daarnaast zijn er bij het SPG Infra Vakopleidingen meerdere erkende leerbedrijven aangesloten waardoor de garantie kan worden gegeven op werk en opleiding. Door de samenwerking kunnen de jongeren ook rouleren als het even wat minder gaat bij één van de bedrijven. Zo hebben zij een garantie om hun opleiding van te ronden.

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.