Informatie voor scholen en ouders

SPG Zuid-Holland ook aangeduid als SPG Infra is hét kennis- en adviescentrum in de regio voor een opleiding in de Infrasector. Heb je als ouder vragen of wens je meer informatie?

SPG Infra! Voor sterk techniekonderwijs

Een sterk techniekonderwijs draagt via de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs, bij aan meer vakmensen in de grond weg- en waterbouw.

SPG infra en Go Infra werken al jaren samen met het onderwijs met als doel een duurzaam toekomstbestendig dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs voor de infra. Op initiatief van SPG Infra is er een keuzevak infra ontwikkeld voor BWI. Hiermee kunnen we een goede doorlopende leerlijn creëren van vmbo naar mbo.

Samenwerking met SPG Infra maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en uitdagend. Door leerlingen bij het SPG infra te laten leren, stimuleert en motiveert u hen. Zo krijgen ze een goed beeld van beroep en opleidingsmogelijkheden in de infra.

Wat heeft SPG Zuid-Holland allemaal te bieden:

SPG Zuid-Holland is door de Koninklijke Bouwend Nederland erkend als Excellent Opleidingsbedrijf.

Als ouder wilt u graag dat uw zoon of dochter zijn opleidingstraject kan volgen bij een erkend opleidingsbedrijf. SPG Zuid-Holland staat hier garant voor.

Het beste uit jezelf halen:

 • We houden een gedegen intakegesprek met leerling en ouders. Hiermee creëren we de juiste match voor keuze opleiding en leerbedrijf.
 • We bieden vervolg opleidingsmogelijkheden aan om de leerling te kunnen laten groeien tot een gekwalificeerd vakman.
 • Naast een opleidingsgarantie krijgt de leerling ook een baangarantie na voltooiing van het opleidingstraject.

Wordt een échte vakman:

 • Wij ondersteunen je bij het behalen van een diploma. Dit doen we door regelmatig bij elkaar te zitten en je trajectmap door te nemen.
 • Je krijgt bij ons praktijktraining voor praktijkonderdelen, waar bij het leerbedrijf geen ruimte voor is.
 • Nieuwe innovaties zullen wij meenemen in het opleidingstraject.

Leer in de beste leeromgeving:

 • Door een eigen opleidings- examencentrum borgen we de kwaliteit van de praktische vaardigheden voor de leerling.
 • We laten de leerling werken en leren met modern materiaal, materieel en gereedschappen.
 • We inventariseren bij de leerbedrijven en leermeesters welke competentie wenselijk zijn.

Professionele opleidingsbedrijven helpen jou:

 • Met onze opleidingsbedrijven houden we regelmatig contact om elkaar te versterken en zo een goed opleidingsklimaat te scheppen.
 • Wij particeperen in vele organisaties die betrokken zijn in het beroepsonderwijs.
 • Met onze kennis ontzorgen we de hele keten, van intake tot diplomering.

Voorlichting

SPG Infra biedt de mogelijkheid om op scholen voorlichting te geven over de beroep en opleidingsmogelijkheden in de infra. Dit kan in het 1e en 2e jaar voor het kiezen van de keuzevakken en 3e en 4e jaar voor het kiezen van een vervolgopleiding.

Gastlessen

SPG Infra verzorgt gastlessen door een Go Infra ambassadeur in te zetten. Dit kan georganiseerd worden op school maar ook op de Bouwacademie Groene Hart in Waddinxveen en het Zuid-Holland Infra Park te Schiedam.

Beroepenoriëntatie

Op de Bouwacademie Groene Hart in Waddinxveen en het Zuid-Holland Infra Park in Schiedam kunnen leerlingen een beroepenoriëntatie volgen om straks een juiste keuze te kunnen maken. Ben je een denker of een doener? Ga je naar de BOL of de BBL.

Beroepenoriëntatie

Op de Bouwacademie Groene Hart in Waddinxveen en het Zuid-Holland Infra Park in Schiedam kunnen leerlingen een beroepenoriëntatie volgen om straks een juiste keuze te kunnen maken. Ben je een denker of een doener? Ga je naar de BOL of de BBL.

Keuzevak Infra

SPG Infra faciliteert onderwijs en leerlingen die kiezen voor het keuzevak infra. Lesmateriaal, praktijkruimte, materiaal, gereedschappen en instructeur zijn hiervoor beschikbaar.

Bedrijfsexcursie

SPG Infra verzorgt bedrijfsexcursies en faciliteert onderwijs en leerlingen die kiezen voor het keuzevak infra. Lesmateriaal, praktijkruimte, materiaal, gereedschappen en instructeur zijn hiervoor beschikbaar.

Snuffelstage – Stage

Om een beter beeld te krijgen wat werken en leren inhoud kun je bij SPG Infra een snuffelstage volgen. Ook kun je een stage volgen bij een van onze aangesloten leerbedrijven.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

SPG Infra biedt jongeren die willen werken en leren in de grond-/ weg waterbouw een BPV voor de niveaus 2 en 3 met baangarantie. Dit in samenwerking met een MBO onderwijsinstelling.

Ondersteuning

SPG Infra hecht waarde aan een goede begeleiding en heeft samen met de aangesloten leerbedrijven leermeesters, instructeurs, opleidingscoördinatoren, bpv-docenten en gastdocenten om dit te ondersteunen.

Bouwacademie Groene Hart en Zuid-Holland Infra Park waar leren en werken in de civiele techniek, beter bekend als grond-, weg-en waterbouw, bij elkaar komt!

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.