Informatie voor bedrijven

SPG Zuid-Holland is hét kennis- en adviescentrum in de regio voor een opleiding in de Infrasector. Heb je als bedrijf vragen of wens je meer informatie?

Voor bedrijven die willen opleiden

Het opleiden van jongeren in de grond, weg en waterbouw is een heel proces, Met de komst van Competentie Gericht! Onderwijs (CGO) wordt dat alleen maar meer. Belangrijkste zaken zijn begeleiding en het vastleggen van competenties van de leerling(en).

SPG Zuid-Holland ontzorgt bedrijven en neemt de risico’s weg bij dit hele proces, van werving leerling tot diplomering. De begeleiding en de hele rompslomp aan administratie in dit proces wordt door SPG Zuid-Holland verzorgd. Het enige wat het bedrijf heeft als taak is een goede veilige praktijkplaats bieden en zorgen voor deskundige begeleiding. Daarnaast moet het bedrijf erkend zijn door een kenniscentra.

Wat kunt u verwachten van SPG Zuid-Holland; Voor de duur van het opleidingstraject is de leerling in dienst bij SPG Zuid-Holland. Voor het gehele proces en deze goed te laten verlopen heeft SPG Zuid-Holland opleidingscoördinatoren. Daarnaast heeft SPG Zuid-Holland jaren lange expertise op gebied van ondersteuning inzet SROI. Leerling(en) en praktijk begeleider kunnen daarbij rekenen op een goede ondersteuning;

 • Introduceren bij leerbedrijf
 • BPV werkbezoeken leerling
 • Contacten met praktijkbegeleiders / leermeester
 • Extra ondersteuning op sociaal/maatschappelijk vlak
 • Bemiddelen bij conflictsituaties
 • Verplaatsingsmogelijkheden bespreken
 • Contacten met het leerbedrijf / school
 • Bemiddeling SROI
 • Contracten externe partijen
 • Verslaglegging resultaten

Voor rekening SPG Zuid-Holland komen;

 • Promotie werken en leren in de Infratechniek
 • Werving en Selectie
 • Sollicitatie en intakegesprek
 • Scholingsdagen
 • Ziektedagen
 • Vakantiedagen
 • ATV-dagen
 • Cursusdagen
 • Keuringen: Intredekeuring en GPO-onderzoek
 • Reintegratie trajecten
 • Loonadministratie
 • Ontslag procedure

Voor rekening SPG Zuid-Holland komen ook de kosten van;

 • Cursussen “Veilig werken op Wegen En “Basisveiligheid VCA”

Behaalde resultaten komen ten goede aan de bedrijven die aangesloten zijn als deelnemer van het SPG Zuid-Holland.

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.

Meer weten over SPG Zuid-Holland?
We helpen je graag met het beantwoorden van je vragen.